Nečtiny/Netschetin

Synagoga byla vypleněna a poškozena nacisty roku 1938, během komunistické totality ponechána bez údržby a zbořena roku 1987