Hořenec / Horschenz

Synagoga byla doložena již v první polovině XIX. stol.  Zničena byla v průběhu první republiky. Stávala na asfaltové ploše před zdí.