Libyně / Libin

Synagoga přestala sloužit bohoslužebným účelům  v XIX. stol.  Posléze chátrala a byla zbořena v 20. letech XX. století.