Podbořanský Rohozec/Deutsch Rust

Venkovská synagoga byla používána do 30. let XX. stol.  Zbořena byla roku 1956.