Rudná – Hořelice

Synagoga přestala sloužit svému účelu během první republiky. Byla využívána k bydlení, kvůli zanedbané údržbě chátrala a po roce 1948 byla zbořena.