Tetín

Synagoga přestala sloužit bohoslužebným účelům již v XIX. století. Přesto si zachovala původní architektonický ráz, až do zbourání roku 1970.