Náchod

Synagoga z poslední čtvrtiny XVIII. stol., přestavěná o 100 let později byla zničena komunistickým režimem při asanaci části historické zástavby města v 60. letech XX. stol.