Český Těšín/Czeski Cieszyn/Tschechisch Teschen

Obecní synagoga vznikla v české části města v 30. letech, ale již roku 1939 byla vypálena nacisty.

Dašice

Synagoga z roku 1822 přestala sloužit náboženským účelům již koncem téhož století. Později sloužila obytným účelům. Památkově cenná budova byla zbourána komunistickým režimem v 70. letech XX. stol.

Hlinsko

Neorománská synagoga z počátku XX. stol. přestala být požívána již za první republiky. Budova byla přestavěna na muzeum a tomuto účelu slouží dodnes.

Praha – Vinohrady

Velkolepá novorenesanční synagoga byla postavená podle projektu architekta Wilhelma Stiassného roku 1896. Za německé okupace sloužila jako skladiště a roku 1945 byla zasažena bombou při náletu na Prahu. Poškozená stavba byla za vlády komunistů počátkem padesátých let zbourána.

Hroubovice/Raubowitz

Památkově cenná budova synagogy přestala být požívána k bohoslužebným účelům za první republiky. Přečkala období německé okupace , zbourána byla komunistickým režimem roku 1979.

Česká Lípa/Böhmisch Leipa

Neorománská synagoga z roku 1864 byla zničena nacisty za tzv. křišťálové noci.

Jablonec nad Nisou/ Gablonz

Synagogu v maurském stylu navrhl architekt Wilhelm Stiassny koncem XIX. století. Zničena byla nacisty v říjnu 1938.

Liberec/Reichenberg

Velká neorenesanční synagoga z konce XIX. století byla vypálena nacisty roku 1938. Od roku 2000 stojí na jejím místě budova knihovny s modlitebnou smíření.

Bečov nad Teplou/Petschau

Synagoga z konce XVII. století byla zbořena kvůli statickým poruchám již roku 1932

Drmoul/Dürrmaul

Synagoga z počátku XIX. století byla používána do roku 1938. Tehdy byla nacisty zničena. Na stejném místě byla po válce vybudována nová stavba.