Území, na němž dnes leží státní útvar jménem Česká republika bylo jistou část minulého století ovládáno dvěma zločinnými režimy, které způsobily nezměrné osobní i materiální škody. Od roku 1938 to byl německý nacismus a v době poválečné ze Sovětského Svazu importovaný komunismus. Obě totality měly několik rysů podobných. Jedním z nich byl antisemitismus – ať už nahlas vulgárně deklarovaný v Německu, nebo částečně maskovaný jako boj proti sionismu ve stalinistickém Československu.Tragédie, které to způsobilo milionům lidí jsou dnes obecně známé. Kromě zmařených životů přinesla tato epocha také velké poškození židovské hmotné kultury.

Synagogy byly od středověku středobodem náboženského, vzdělávacího i společenského života židovských komunit.  Zejména XIX. století pak přineslo značnou emancipaci, která se navenek projevovala pozoruhodnými architektonickými počiny, často inspirovanými rozmanitými stavebními slohy minulosti.

Synagoga se stávala tedy současně nepřehlédnutelnou součástí urbanismu řady českých měst i vesnic. Někde jako výstavný chrám na prestižní adrese, jinde a častěji jako skromnější stavba v židovské čtvrti obce.

Již první polovina XX. Století však přinesla určitý útlum. Některé židovské obce zanikaly, náboženský život se soustřeďoval ve větších obcích a řada synagog přestala sloužit bohoslužebným účelům, nebo byla využívána sporadicky. Zásadním zlomovým okamžikem byl nacistický pogrom nazývaný „křišťálová noc“ v listopadu 1938, který na tehdy již odtrženém území Československa v jeden okamžik způsobil nenahraditelné škody jak na budovách, tak zejména na vnitřním vybavení, které bylo znesvěceno a zničeno.

Celá další období – Protektorát Čechy a Morava, poválečná epocha 1945-1948 a dlouhé období komunistické totality až do roku 1989 díla zkázy dokonala. Synagogy bez svých většinou zavražděných návštěvníků chátraly, byly různě přestavovány a znehodnocovány. Buranský režim bez jakéhokoliv vztahu k historii a citu pro krásu asanoval celé městské čtvrti kvůli výstavbě bezduchých sídlišť, předimenzovaných parkovišť nebo procovských komunistických paláců.

Na zde publikovaných fotografiích vidíme místa, kde synagogy stávaly. Většina jich zmizela v periodě 1938 -1989. Někdy je zjevné, že na snímku „něco chybí“ – zmizela jenom synagoga a ostatní slohově podobná zástavba zůstala. Toto se týká zejména důsledků křišťálové noci v Sudetech. Častěji je však obtížné si představit původní urbanistickou situaci místa, kterým se prohnalo tzv. budování socialismu. Pro autora bylo někdy dosti obtížné nalézt to správné místo k vytvoření snímku. Bez starých kartografických pramenů by to bylo až nemožné.

Tato webová prezentace je doplňkem k výstavám fotografií, které budou představeny na více místech v České republice a ve Spolkové republice Německo. Práce zatím zahrnuje území Čech. Moravská část bude následovat v roce 2022.