Bílina / Bilin

Synagoga z druhé poloviny XIX. století. Interiér zničen nacisty v roce 1938. Budova dodnes chátrá.

Hořany/Hareth

Synagoga z XIX. století byla později využita jako obytný dům. V 70. letech byla celá obec zničena komunistickým režimem kvůli těžbě uhlí. Místo i podoba jsou přibližné – fotografováno z nejbližšího veřejně dostupného místa.

Hořenec / Horschenz

Synagoga byla doložena již v první polovině XIX. stol.  Zničena byla v průběhu první republiky. Stávala na asfaltové ploše před zdí.

Hříškov / Hrischkow

Synagoga byla doložena v první polovině XIX. stol. Jako již nepoužívaná byla zbořena v roce 1954.

Chomutov / Komotau

Novorománská synagoga ze 70. let XIX. stol. stála na místě dnešního bytového domu. Byla vypálena během tzv. křišťálové noci, posléze zbořena.

Kadaň / Kaaden

Novorománská synagoga byla vypálena za křišťálové noci. Zbořena byla až po roce 1948.

Libočany / /Liebotschan

Synagoga přestala sloužit svému účelu již v XIX. století. Budova byla později využívána k obytným účelům a byla zbořena roku 1963.

Libochovice

Synagoga z počátku XVIII. století byla využívána  až do roku 1941. Po válce ji získalo město Libochovice. Přestože stavba měla značnou památkovou hodnotu, byla v 80. letech XX. století zbourána.

Libyně / Libin

Synagoga přestala sloužit bohoslužebným účelům  v XIX. stol.  Posléze chátrala a byla zbořena v 20. letech XX. století.

Litoměřice / Leitmeritz

Synagoga byla zničena při sovětském náletu 8. května 1945. Na jejím místě stojí poválečná obchodní budova.