Dašice

Synagoga z roku 1822 přestala sloužit náboženským účelům již koncem téhož století. Později sloužila obytným účelům. Památkově cenná budova byla zbourána komunistickým režimem v 70. letech XX. stol.

Hlinsko

Neorománská synagoga z počátku XX. stol. přestala být požívána již za první republiky. Budova byla přestavěna na muzeum a tomuto účelu slouží dodnes.

Hroubovice/Raubowitz

Památkově cenná budova synagogy přestala být požívána k bohoslužebným účelům za první republiky. Přečkala období německé okupace , zbourána byla komunistickým režimem roku 1979.

Litomyšl

Synagoga vystavěná v neorománském slohu počátkem XX. století byla během nacistické okupace poničena. Zbourána však byla až kvůli stavbě panelového sídliště koncem 60. let XX. století.

Pardubice

Budovu synagogy navrhl architekt František Schmoranz. Přečkala období okupace, zbořena byla byla komunistickým režimem koncem 50. let XX. století.

Svitavy/Zwittau

Neobarokní synagoga podle projektu architekta Ernsta von Gotthilf z počátky XX. století byla vypálena a zničena během tzv. křišťálové noci.

Zájezdec

Synagoga z roku 1845 byla používána do první světové války. V dvacátých letech XX. stol. byla prodána stavební firmě a následně zbořena.