Bernartice/Pernartitz

 

Bývalá synagoga sloužila svému účelu do konce XIX. století. Nyní chátrající stavení.

Dnešice

Klasicistní budova synagogy, od začátku XX. století používaná jako bytový dům, bylo zbořena roku 1988.

Domažlice/Taus

Budova synagogy byla roku 1938 prodána soukromé osobě a ve 40. letech zbořena.

Dožice

Již dlouhá léta nepoužívaná synagoga byla zbořena roku 1968.

Horažďovice

Synagoga sloužila bohoslužebným účelům do německé okupace. Potom byla používána jako skladiště a roku 1980 byla jako zpustlá zbořena.

Chlistov

Vnitřní vybavení synagogy z první poloviny XIX. století bylo zničeno německou armádou roku 1942. Zchátralá budova byla potom zbořena roku 1966.

Chodová Planá/Kuttenplan

Barokní, několikrát přestavovaná synagoga byla vypleněna během německé okupace. Neudržovaná budova byla stržena koncem 50. let minulého století.

Klatovy/Klattau

Vybavení synagogy bylo zničeno za okupace. Budova byla v šedesátých letech bezohledně přestavěna. Dnes slouží jako skladiště a fitness.

Kolínec

Klasicistní synagoga bohužel vyhořela již za první republiky. Zbytky stavby byly po požáru strženy.

Kořen/Kurschin

Synagoga přestala být používána již koncem XIX. století. Po roce 1945 byla přestavěna a dnes je v neutěšeném stavu.