Praha – Vinohrady

Velkolepá novorenesanční synagoga byla postavená podle projektu architekta Wilhelma Stiassného roku 1896. Za německé okupace sloužila jako skladiště a roku 1945 byla zasažena bombou při náletu na Prahu. Poškozená stavba byla za vlády komunistů počátkem padesátých let zbourána.

Benešov

Klasicistní synagoga z první poloviny XIX. stol. sloužila svému účelu až do nacistické okupace. Po válce je využila Církev československá husitská. Zbourána byla komunistickým režimem při asanaci této historické části města roku 1975.

Davle

Malá synagoga byla používána do roku 1938. Za války byla poškozena, zbourána roku 1960.

Dolní Kralovice

Starobylá synagoga z počátku XVIII. stol., secesně přestavěná byla po válce používána Československou církví Husitskou. Zbořena byla roku 1969. Celá obec byla následně zatopena vodní nádrží.

Hostouň

Synagoga z počátku XIX. stol. byla používána do 20. let XX. stol. Potom byla využívána k různým hospodářským účelům a v 50. letech zbořena.

Ješín

Synagoga s dlouhou tradicí byla po první světové válce používána pouze příležitostně. Od konce 20. let již nesloužila svému účelu. Zbořena byla v 70. letech XX. stol.

Klecany

Synagoga z druhé poloviny XIX. století byla používána jenom do první světové války. Budova byla zbořena v 60. letech XX. stol.

Kostelec nad Labem

Synagoga z 80. let XIX. přečkala nacistickou okupaci. Zbořena byla komunistickým režimem roku 1952.

Kutná Hora

Stavba z XIX. století přestala být používána  po vybudování  nové synagogy roku 1902. Zbořena byla v 60. letech XX. století.

Malín

Synagoga z druhé poloviny XIX. století byla používána do 20. let XX. stol. Tehdy byla přestavěna na sokolovnu. Po  roce 1948 se stala skladem nábytku a roku 1976 byla zbořena. Základy a přízemí synagogy jsou nyní zarostlé křovím.