Děkujeme za finanční podporu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za cenné informace děkujeme panu ing. Mojmíru Malému

Děkujeme všem vlastníkům objektů a pozemků, kde dříve stály synagogy za možnost vstupu a pořízení fotografii.

Za spolupráci na výstavě děkujeme Vladimíru Lábusovi Drápalovi