Web je součástí projektu Neviditelné synagogy, který zahrnuje fotodokumentaci, výstavy a výhledově rovněž tištěnou publikaci. Záměr  autora není ani nemůže být vytvářet odborný materiál, ale cíle jsou kreativní a vizuální.

náš tým:

Štěpán Bartoš, Art Space NOV Pardubice , autor projektu, fotograf

Renáta Růžičková, historička, archivářka, odborná spolupracovnice

Michal Sláma, Art Space NOV Pardubice, koordinátor projektu

Simon Wolf, Kultur Aktiv e.V., Dresden, BRD, koordinátor německé části projektu

Helena Jaklová, Univerzita Pardubice, překladatelka

Anna Gudrun Vavrečková, webmaster