Chlistov

Vnitřní vybavení synagogy z první poloviny XIX. století bylo zničeno německou armádou roku 1942. Zchátralá budova byla potom zbořena roku 1966.