Dožice

Již dlouhá léta nepoužívaná synagoga byla zbořena roku 1968.