Horažďovice

Synagoga sloužila bohoslužebným účelům do německé okupace. Potom byla používána jako skladiště a roku 1980 byla jako zpustlá zbořena.