Kozolupy/Kosolup

Synagoga z konce XVIII. století byla poškozena a zbourána za první republiky.