Meclov/Metzling

Synagoga přestala sloužit svému účelu v 30. letech XX. stol. Po roce 1945 byla používána jako hasičská zbrojnice. Nyní chátrá.