Poběžovice/Ronsperg

Synagoga byla vypálena nacisty roku 1938 a zbytky stavby strženy po roce 1945. Ve sklepních prostorách se nacházela mikve, napájená zázračným pramenem.