Prašný Újezd

Synagoga neznámého stáří, zmiňovaná již v první polovině XIX. stol. vyhořela počátkem XX. století a nebyla již obnovena.