Prostiboř

Synagoga z první poloviny XIX. stol. přestala být používána již na počátku XX. století. Větší část stavby byla zbořena roku 1923, část slouží k hospodářským účelům.