Štěnovice

Synagoga z XIX. století  přestala být používána za již za první republiky. Byla přestavována na byty, po roce 1948 chátrala a počátkem 70. let byla zbořena.