Velhartice

 

Synagoga byla používána k bohoslužebným účelům až do německé okupace. Po roce 1948 byla přestavěna na hasičskou zbrojnici.