Hříškov / Hrischkow

Synagoga byla doložena v první polovině XIX. stol. Jako již nepoužívaná byla zbořena v roce 1954.