Libočany / /Liebotschan

Synagoga přestala sloužit svému účelu již v XIX. století. Budova byla později využívána k obytným účelům a byla zbořena roku 1963.