Libochovice

Synagoga z počátku XVIII. století byla využívána  až do roku 1941. Po válce ji získalo město Libochovice. Přestože stavba měla značnou památkovou hodnotu, byla v 80. letech XX. století zbourána.