Litoměřice / Leitmeritz

Synagoga byla zničena při sovětském náletu 8. května 1945. Na jejím místě stojí poválečná obchodní budova.