Lovosice / Lobositz

Synagoga byla poškozena za tzv. křišťálové noci, definitivně zbourána pak byla roku 1939.