Mašťov / Maschau

V roce 1938 interiér  venkovské synagogy z XIX. stol.  zpustošili nacisté. Budova byla zbořena roku 1953.