Most / Brüx

Synagoga zapálena za křišťálové noci. Zbytky stavby byly strženy po roce 1940. Na jejím místě se nachází umělé jezero, které vzniklo zatopením povrchového lomu. Celé město Most bylo v 60. a 70. letech minulého století zničeno.