Teplice/Teplitz – nová synagoga

Monumentální neorenesanční synagoga architektů Wilhelma Stiassneho a Hermanna Rudolpha byla vypálena roku 1939. Dnes je místo zastavěno skladištními boudami.