Babčice/Babtschitz

Synagoga byla používána do roku 1918. Potom byla přestavěna na hospodářské účely. Nyní v neudržovaném stavu.