Jistebnice

Synagoga z první poloviny XIX. století přestala sloužit bohoslužebným účelům již za první republiky. Zbourána byla neznámo přesně kdy – nejpozději do 80. let XX. století.