Mirotice/Mirotitz

Barokní synagoga přestala být požívána pro bohoslužebné účely již na koncem 20. let XX. stol. Na jaře 1945 budovu zasáhla bomba z amerického bombardéru. Poškozená stavba byla posléze zbořena.