Myslkovice/Miskowitz

Synagoga z konce XVIII. stol. byla zbořena již za první republiky. Zbytky stavby byly odstraněny roku 1965