Neznašov

Synagoga z počátku XVIII. stol. přestala být používána po první světové válce. Stavba byla poškozena již za první republiky, zbytky zbořena roku 1973.