Osek

Venkovská synagoga z počátku XIX. stol. sloužila náboženským účelům  do 80. letech téhož století.  Poté připadla velkostatku, následně JZD a jako ruina byla v 70. letech XX. stol. zcela zbourána.