Veselíčko

Stará venkovská synagoga byla na počátku 30. let XX. stol. přestavěna na obytné účely. Zbořena byla roku 1986.