Davle

Malá synagoga byla používána do roku 1938. Za války byla poškozena, zbourána roku 1960.