Dolní Kralovice

Starobylá synagoga z počátku XVIII. stol., secesně přestavěná byla po válce používána Československou církví Husitskou. Zbořena byla roku 1969. Celá obec byla následně zatopena vodní nádrží.