Poděbrady

Prostá stavba sloužila jako synagoga od poloviny CXIX. století do okupace. Po válce s ní hospodařilo město, postupně chátrala a roku 1962 byla zbourána.