Postřižín

Synagoga sloužila bohoslužebným účelům až do německé okupace. Po válce ji používal místní národní výbor a byla přestavěna na hasičskou zbrojnici.