Příbram

Synagoga v maurském stylu byla vybudována v 70. letech XIX. století. Za německé okupace začala sloužit jako sociální bydlení. Později za komunistické totality byla používána jako skladiště a chátrala. Zbourána byla roku 1969.