Velká Dobrá

Synagoga z první poloviny XIX. stol. byla používána do roku 1910. Později byla adaptována na obydlí, chátrala a zcela zbořena byla roku 1944.