Vlašim

Synagoga z první poloviny XIX.století sloužila bohoslužebným účelům do roku 1938. Po válce se dostala do majetku města a byla využívána jako obytný dům. Zbořena byla roku 1984.