Velká Bukovina/ Großbock

Přízemní vesnická synagoga z XIX. století přestala být užívána již počátkem XX. stol. Stavba byla postupně likvidována, portál byl odstraněn v 80. letech.