Karlovy Vary/Karlsbad

Trojlodní synagoga z druhé poloviny XIX. století byla vybudována v proluce mezi blokovou zástavbou. Byla zničena nacisty za tzv. křišťálové noci. Prázdné místo bylo v 80. letech zaplněno novostavbou hotelu.