Malá Šitboř/Kleinschüttüber

Venkovská, částečně roubená synagoga z počátku XIX. století byla zbourána po požáru roku 1914.